Propozycja udziału

Nahoru

Rodzaj konkursu: nieprofesjonalny, niezawodowy, międzynarodowy przegląd tańca klubów tanecznych, grup, kółek i innych ugrupowań dziecięcych z całej Republiki Czeskiej, Słowacji i Polski, w różnych stylach tanecznych.

Organizator konkursu: Dom Dzieci i Młodzieży w Hronovie, we współpracy z Pavlem Macurą.

Nazwa:Hronowskie Jabłuszko
Termin: 27. maja 2023 roku ( sobota 27.5.2023 )
Miejsce:sala Josefa Čapka, Hronov, Czech republik, ( rynek Čs. Armády.)
Termin zgłoszeń:do dnia 12. 5. 2023 r.

Kategorie wiekowe:

 1. Mini - do 7 lat
 2. + nikt z tancerzy nie mógł obchodzić 8 urodziny - (niezależnie od stylów tanecznych)
 3. Dzieci - przeciętny wiek 7 - 11 lat
 4. + nikt z tancerzy nie mógł obchodzić 12 urodziny
 5. Juniorzy - przeciętny wiek 11 - 16 lat
 6. + nikt z tancerzy nie mógł obchodzić 17 urodziny
 7. Dorośli - przeciętny wiek ponad 16 lat (wg średniej wieku w każdej kategorii)
 8. Seniori - przeciętny wiek ponad 30 lat - kategorie dla rodzicow -nikt z tanczacych nie może rzekroczyć 16 roku życia (niezależnie od stylów tanecznych)

Style taneczne:

 1. Formacje taneczne, taniec towarzyski: ( ŁAC - mix, ST - mix, formacje walczykowe).
 2. Disco dance: bez przekazu treści, układ taneczny w stylu disco, pop, techno, nawości taneczne.
 3. Street dance: bez przekazu treści, układ taneczny w stylu hip hop, break dance, R´n´ B, funky ..
 4. Show & sceniczne przedstawienia i kompozycje: z przekazem treści na tle muzyki współczesnej i taneczne figury, różne show występy, przede wszystkim z pomocą różnych dekoracji i rekwizytów. Oparte o myśl, temat, historię, swoim wykonaniem i atmosferą tworzy show, wyraża atmosferę…
 5. Taniec dowolny: pokaz jednego tańca, formą układu tanecznego country, polka, rock and roll, mambo, lambada, oprócz disko rytmów, nie może być użyta muzyka disko, hip-hop, modern dance, street dance.

Uwagi: Prosimy o dokładny wybór grupy, do której chcą Państvo należeć. Choreografia musí przedstawiać jakąś historię i myśl. Rekwizyty nie są najważniejszą cześcią wystąpienia. W przypadku, gdy zostaną wykorzystane jedynie rekwizyty zawodnik zostanie niezakwalifikowany do konkursu. W razie pytań, prosimy o kontakt s organizatorem konkursu.

Kategorie zespołów:

 1. amatorskie grupy taneczne, tylko zespoły początkujące: Teńcerze trenują maksymalnie 1x w tygodniu, nie są wybierani do grupy na podstawie konkursu talentów, skład tańcerzy często się zmienia, prowadzący grupy nie są profesjonalnymi tańcerzami, zespół tańcerzy nie występuje na konkursach tj. np. Mistrzostwa Polski, Czech, itp.
 2. zaawansowane kluby, zespoły taneczne: (szkoły taneczne, studia taneczne, rejestrowane kluby taneczne) zawierają uczestników tancznych szkół lub zarejestrowanych klubów. Tańcerze trenują minimalnie 2x w tygodniu, do teamu są wybierani na podstawie umiejętnośći tańcowania, posiadają profesjonalnych instruktorów, dla których taniec jest głównym zatrudnieniem. Tańcerze mają na swoim koncie sukcesy w poważnych konkursach.

Kierownik konkursu: Pavel Macura

Program konkursu:
7:00otwarcie sal konkursowych
9:00rozpoczęcie konkursu
-Kategorii wiekowe – mini
-Kategorii wiekowe – dzieci
-Kategorii wiekowe – juniorzy
-Kategorii wiekowe – dorośli.
-Kategorii wiekowe – seniory.
13:00 - 13:30pauza, przerwa na obiad.
22:00przewidywane zakończenie konkursu

Powyższy harmonogram przedstawia informacje WSTĘPNE. Bardziej szczegółowy harmonogram zostanie opracowany po upływie terminu składania wniosków, na podstawie faktycznej liczby zarejestrowanych tancerzy, który zostanie opublikowany na stronie - www.hronovskejablicko.cz

Warunki uczestnictwa:

 1. Czas występu – maksymalnie 5 min. (oprócz Kat. A)
 2. Liczba występujących w danej kategorii – min. 5 osoby
 3. W I kategorii (MINI) nie będą rozróżniane style taneczne.
 4. Organizator ma prawo połączenia różnych kategorii, o ile zgłosi się mała liczba uczestników.
 5. Trenerzy grup odpowiadają za sprawne wykonanie występu zgłoszonych grup.
 6. W związku z negatywnymi doświadczeniami z lat poprzednich, odwołana została próba parkietu. Można zapoznać się z parkietem w dniu konkursu, w godz. 7,30 do 8,45 (wszystkie grupy razem, bez towarzyszenia muzyki).
 7. Taneczne style typu: mażoretki, aerobic, tańce orientalne nie mogą być prezentowane przez zgłoszone do konkursu grupy.
 8. Z powodów organizacyjnych, uczestnik, po swojej prezentacji powinien ustąpić miejsca w szatni oczekującemu na występ zespołowi. Prosi się o uporządkowanie szatni po sobie.
 9. Wielkość sali konkursowej jest ograniczona, w związku z tym ograniczona będzie liczba uczestników. O uczestnictwie zdecyduje data zgłoszenia grupy. Aktualne informacje na stronie internetowej.
 10. Choreografie z finałów mistrzostw PL w disco-dance i show-dance nie będą oceniane w konkursie. Mogą wystąpić poza klasyfikacją, pokazowo.
 11. Jak ma przebiegać występ – przed wejściem na parkiet należy dokonać opłaty startowej, przekazać nagrania CD lub MD (kasety MC nie spełniają warunków) realizatorowi dźwięku, osobno dla każdego występu, z wyraźnie i prawidłowo oznaczoną nazwą klubu; zaraz po przyjeździe i rejestracji dokonać uzgodnień nt. dźwięku i realizacji światła.
 12. można sprawdzić swoje dane zgłoszeniowe, nazwę występu i termin. Można też skontrolować, czy czas poszczególnych zgłoszonych występów będzie prawidłowo określony, gdy uczestnicy występują w równych kategoriach. Prosimy o skontrolowanie we własnym zakresie, czy jest wszystko w porządku i przekazywanie ewentualnych poprawek i uwag na adres e-mail.
 13. Grupy taneczne, występujące po południu mogą się zgłosić do organizatora na 1 godzinę przed występem.
 14. Jeżeli uczestnik chce przyjechać na konkurs po jego rozpoczęciu, musi być na miejscu przygotowany minimalnie 2 godziny przed planowanym rozpoczęciem jego dyscypliny (według ogłoszonego programu), najpóźniej jednak o godzinie 16:00!

Dane techniczne sali:

sala taneczna o wymiarach w prostokącie 8m x 12 m; linia prostokąta odznaczona od widowni, służy tylko tancerzom, ochroniona przed wejściem obserwatorów; krzesła są przede wszystkim dla widzów (nie wolno stawać na krzesłach); nie wolno też chodzić po parkiecie w trakcie konkursu.

Oświetlenie:

Całość kolorowo oświetlona.

Nagranie muzyczne:

 • Możliwość dodania pliku z muzyką znajduje się w rejestracyjnym formularzu.
 • Nagranie musi być wysokiej jakości ( Mp3 najmniej 192 kbps, polecamy 320 kbps)
 • Nagranie muzyczne należy podpisać nazwą klubu i wystąpienia. ( Studio Tańca- Królestwo.MP3)
 • Polecamy zabrać na konkurs dodatkowe nagranie na CD lub USB.

  Zgłoszeni na konkurs:

  Przy pomocy formularza online.

 • Rejestracja trwa do 12.5.2023.
 • Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
 • W przypadku dużego zainteresowania organizator ma prawo do wcześniejszego ukończenia rejestracji.
 • Aby rejestracja się powiodła prosimy dodać nagranie muzyczne. Po prawidłowym dokonaniu zgłoszenia otrzymają Państwo e-mail z potwierdzeniem.
 • Odwołanie choreografii z konkursu:

 • Akceptujemy tylko drogą e-mailową. W przypadku rezygnacji grupy tanecznej z uczestnictwa w konkursie, prosimy o powiadomienie organizatora drogą pisemną.
 • Uwaga nastąpiła zmiana strony internetowej: http://hronovskejablicko.cz/

  Ocenianie:

   grupy taneczne oceniać będzie profesjonalne jury z CR i Polski, będą to licencjonowani choreografowie i tancerze. Ocena będzie profesjonalna, niezależna, ze znajomością tematu. Przedmiotem oceny będzie całościowe określenie umiejętności z choreografii, wyboru zespołu, prezentowanego stylu tańca, techniki, estetyki wykonania, kostiumy i użyte rekwizyty.

   Do oceny wystąpień wykorzystujemy software oraz Skating system, które są używane na całym świecie.

   Ogłoszenie wyników i przedanie nagród będzie przebiegać stopniowo (po dwóch aż trzech kategoriach)

  Nagrody:

   dyplomy i nagrody przyznane zostaną dla pierwszych trzech grup w każdej kategorii tanecznej.

  Dojazd:

   każdy uczestnik opłaca we własnym zakresie.

  Wyżywienie:

   możliwość zakupu kanapek i słodyczy w Sali konkursowej. Obiady w okolicznych restauracjach.

  UWAGA:

   w całym budynku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Organizator odpowiada tylko za rzeczy pozostawione w szatni. Tam uczestnicy otrzymają potwierdzenie pozostawionych rzeczy. Inne miejsca w budynku mogą służyć tylko za przebieralnie. Cenne przedmioty, takie jak aparaty fotograficzne, telefony komórkowe uczestników konkursu należy pozostawić w domu. Krzesła na sali konkursowej są przeznaczone dla widzów. Uczestnicy konkursu proszeni są o zajmowanie miejsc na widowni przed pierwszym rzędem, siedząc na podłodze lub stojąc z boku sali.

  Wpisowe:

   150 Kč na osobe za każdy występ.

   W przypadku dwukrotnego uczestnictwa opłata wynosi 300 Kč.

  Sposób płatności:

   1 Płatność w naszym konkursie w koronach czeskich

   lub

   2. Na prośbę można płacić na konto domu dzieci i młodzieży Hronov .

   W przypadku wyboru płatności na nasze konto, prosimy o wpłatę najpóźniej do dnia 22.5.2023 r.

   Numer konta: Komercyjny bank - Hronov

   IBAN CZ6801000000008272590207

   SWIFT: KOMBCZPP

  Wstęp dla widzów:

   70 Kč, również dla osób towarzyszących.

  Usunięcie choregografii z konkursu: Do 22.05.2023 możliwe jest usunięcie choregorafii ( zaloguj się na stronie https://nasoutez.eu, wybierz konkurs Hronovské jabličko, znajdź wystąpienie i naciśnij usuń ). Po usunięciu wybranego wystąpienia należy dokończyć rejestrację. Na twój e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zmiany w zgłoszeniu. Jeżeli usunięcia dokona się po terminie, tj.22.5.2023r, zwrot pieniędzy będzie niemożliwy.

  Inne zmiany w rejestracji: Podczas rejestracji możliwa jest zmiana ilości dzieci, długości nagrania, kategorii, rodzaju nagrania, itp. Wyżej wymienionych zmian można dokonywać do 22.05.2023r. Podczas konkursu nie będzie możliwości zmian! Prosimy aby kluby podały poprawnie liczbę dzieci. Po terminie 22.05.2023 nie ma możliwości zwrotu pieniędzy.

  Baza noclegowa:

   Polecamy bazę noclegową w mieście uzdrowiskowym Kudowa Zdrój (http://www.kudowa.pl ), które leży 10 km od Hronova.

  Informacje o konkursie :

  Pavel Macura – tel. (+420) 724 220 202

  E-mail: Hronovskejablicko@seznam.cz

  Parkowanie:

  Autobusy nalezy kierowac na przystanek autobusowy (ul.Čapkova)w zaznaczonym kierunku na mapce .Parkowanie autobusow uczestnikow Hronovske Jabuszko organizuje miejska policja . V Čapkovej ulicy miejska policja bedzie kierowac na odpowiednie miejsca .

  mapka 1 - příjezdu autobusů do Hronova

  mapka 2 - příjezdu autobusů do Hronova

  Gdzie nas znaleźć:

  Sál Josefa Čapka, rynek Československé armády 500, Hronov, Královehradecký kraj, Czech republik.

  Mapa google

  Cieszymy się na Państwa obecność oraz życzymy najlepszych emocji tanecznych.