Propozice

Nahoru

Druh soutěže: nepostupová, neprofesionální mezinárodní soutěžní přehlídka tanečních skupin, tanečních souborů ZUŠ, zájmových kroužků ZŠ, DDM, středních škol a dětských kolektivů z celé ČR, Slovenska a Polska v různých tanečních stylech.

Pořadatel soutěže:Dům dětí a mládeže Hronov ve spolupráci s Pavlem Macurou, za podpory města Hronova a finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Název soutěže:Hronovské jablíčko
Termín:Sobota 25.května 2019 (25.5.2019)
Místo konání:Sál Josefa Čapka, náměstí Čs. Armády, Hronov
Termín pro přihlášení:do 10.5.2019
Termín pro zaplacení:do 20.5.2019
Termín pro odhlášení počtu dětí a choreografie: do 23.5.2019

Věková kategorie:

 1. mini - věkový průměr do 7 let + nikdo z tanečníků nesmí být starší 8 let - (bez rozdílu tanečních stylů )
 2. děti - věkový průměr 7 - 11 let + nikdo z tanečníků nesmí být starší 12 let
 3. junioři - věkový průměr 11 - 16 let + nikdo z tanečníků nesmí být starší 17 let
 4. dospělí - věkový průměr nad 16 let – ( horní věková hranice není omezena)
 5. senioři - věkový průměr nad 30 let – kategorie pro „rodiče“ -žádný z tančících nesmí být mladší 16 let - ( bez rozdílu tanečních stylů )

Soutěžní disciplíny:

 1. Plesové taneční formace: společenský tanec: (LAT - mix, STT – mix, valčíková formace.)
 2. Disco dance: bez náznaku děje, předtančení ve stylu disco, pop, techno, taneční novinky.
 3. Street dance: bez náznaku děje, předtančení ve stylu hip hop, break dance, R´n´ B, funky ..
 4. Show & parketové scénky a kompozice: s náznakem děje na moderní hudbu i taneční ztvárnění, různá show vystoupení, většinou za pomoci různých kulis a rekvizit. Postavené na myšlence, tématu či příběhu, svým provedením a atmosférou vytváří show, vyjadřuje náladu…
 5. Volný tanec: ukázka jednoho tance, jako country předtančení, polka, rock and roll, mambo, lambada, (scénický tanec). Mimo disko rytmů, nesmí být použita hudba disko, hip-hop, modern dance, street dance.

Poznámka k výběru kategorie:

Prosíme o důkladné zvážení, kam zařadíte vaše vystoupení. Kulisy a rekvizity patří do Show, ale choreografie musí mít také náznak děje, vyjadřovat nějakou myšlenku. Samotné použití rekvizity, kdy ostatní podmínky nejsou dodrženy, nesplňuje zařazení do Show. V případě, že si nebudete jisti, kontaktujte prosím ředitele soutěže....

Zařazení podle:

 1. začínající taneční kolektivy, - Např. při DDM, ZŠ, ŠD, SVČ. Tanečníci trénují zpravidla 1x týdně, nejsou vybírání na základě talentových zkoušek, skupiny tanečníků se často obměňují, vedoucí nedělají tanec jako svou hlavní profesi. Soutěžní kolektiv se neúčastní postupových soutěží typu : THE BEST DANCE GROUP, MISTROVSTVÍ ČECH, MISTROVSTVÍ REPUBLIKY, … a pod.
 2. pokročilé taneční kolektivy - Zuš, taneční školy, taneční studia, občanské sdružení, registrované kluby. Tanečníci trénují 2x a více týdně, jsou vybíráni na základě určitých pohybových a tanečních dovedností, profesionální vedení, lektor se živí tancem. Tanečníci mají za sebou už vítězství nebo umístění v kategorii začátečníci.

Vedoucí soutěže: Pavel Macura

Moderátor soutěže: Tomáš Peterka

Časový harmonogram:
7:00otevření místa konání soutěže
9:00předpokládané zahájení taneční soutěže
13:00 - 13:30přestávka na oběd.
22:00předpokládaný závěr soutěže

Výše uvedený časový harmonogram je pouze PŘEDBĚŽNÝ, nelze ho považovat za závazný! Přesnější časový harmonogram bude sestaven po uzávěrce přihlášek na základě skutečného počtu přihlášených tanečníků, který bude zveřejněn na stránkách www.hronovskejablicko.cz

Technické podmínky: Soutěž probíhá ve velkém sále Josefa Čapka Hronov.

Taneční plocha: 8 x12 m veliký parket, označen páskou na parketách, který slouží jako taneční prostor pro účinkující a zároveň ohraničuje zákaz vstupu diváků a ostatních.

Osvětlení: Celoplošná barevná světla.

Pravidla přehlídky:

 1. z kapacitních a časových důvodů jsme nuceni omezit počet choreografií a tanečníků v soutěži. Přihlášky budou přijímány pouze do naplnění kapacity.
 2. dojde-li k naplnění kapacity soutěže, bude toto ihned zveřejněno na webových stránkách jablíčka a klubům nad stav bude zaslán e-mail. Další týmy budou přijímány pouze v případě odstoupení některého již přihlášeného týmu a to dle data zaslané přihlášky.
 3. přijetí vaší elektronické přihlášky Vám bude potvrzeno mailem, spolu s variabilním kodem.
 4. maximální délka vystoupení je 5 minut (mimo kat. A)
 5. počet tanečníků v jedné choreografii se doporučuje min. 5,vyšší počet bez omezení.
 6. v kategorii “Mini” nebudou rozlišovány taneční styly.
 7. pořadatel si vyhrazuje právo spojení kategorií, které budou málo obsazené.
 8. není přípustné, aby vedoucí byli součástí vystoupení, s výjimkou hlavní kategorie (dospělí).
 9. vedoucí (trenéři) tanečních kolektivů zodpovídají za správné zařazení do kategorií. Dodržení délky vystoupení a počtu vystupujících.
 10. vstup zdarma mají pouze dva vedoucí ( trenéři) na soutěžní choreografie. Ostatní doprovod ( další trenéři, rodiče, apod.) platí stejné vstupné jako diváci.
 11. vzhledem k časové náročnosti soutěže se prostorové zkoušky nekonají. Je možnost od 7:00 do 8:45 seznámení s parketem (všechny skupiny mají možnost společně vyzkoušet parket bez svého hudebního doprovodu).
 12. taneční styl typu mažoretky, roztleskávačky, aerobic, orientální tance nejsou určeny pro tuto soutěž.
 13. z důvodu velkého počtu účinkujících musí taneční kluby po odtančení své poslední choreografie vyklidit propůjčenou šatnu pro umístění dalších přijíždějících klubů.
 14. podrobný jmenný seznam tanečníků a rodných čísel není potřeba.
 15. žádáme všechny soutěžící o ohleduplnost – nepřebíhat přes parket když tančí jiný tým, respektovat vymezený taneční prostor, uličky pro vstup a výstup kolektivů na taneční parket (týká se i rodičů – doprovodu)
 16. vaše přihlášky budou umístěny v sekci harmonogram, kde sledujte časový harmonogram, zkontrolujte si své zařazení, název vystoupení a čas vystoupení. Pokud máte v jedné kat. více vystoupení a tancují stejné děti, zkontrolujte rozhození a tím čas na převléknutí s přihlédnutím na ostatní kolektivy, které to mohou mít podobné. Prosím o poznámku v přihlášce o rozhození od sebe. V přihláškách nezapomeňte na celkový počet dětí a příjezd na soutěž !
 17. v celém objektu je absolutní zákaz kouření. Pořadatel za odložené věci neručí ! Cenné věci u dětí jako například fotoaparáty, kamery, mobilní telefony doporučujeme nechat doma.
 18. židle jsou určené pro diváky, tak prosíme tanečníky, aby je nezabírali pro sebe. Po odtancování se posaďte na zem před první řadu nebo to chvíli vydržte ve stoje.
 19. natáčení na videokamery či fotografování je povoleno a není zpoplatněno, je ale nepřípustné, aby fotograf či kameraman stál na podiu za zády poroty ( vyjímkou je fotograf/kameraman pověřený organizátorem), či blokoval taneční parket.
 20. Na internetu pozorně prohlédněte své vystoupení a případné nesrovnalosti hlaste ihned na e-mail.
 21. Pokud chce soutěžící přijet na soutěž až po jejím zahájení, je povinen být na soutěži připraven minimálně 2 hodiny před plánovaným začátkem jeho disciplíny (podle zveřejněného programu), nejpozději však v 16 hodin !
 22. Po zveřejnění časového plánu na internetu, zkontrolujte správné počty dětí, případné změny hlaste. Při písemném nahlášení snížení počtů dětí, např. při onemocnění, Vám bude částka na místě vrácena. V ostatních případech to nebude možné.

Zvuková nahrávka:

 1. Odesílá se společně s přihláškou.
 2. Odkaz pro odeslání zvukové nahrávky je v přihlašovacím formuláři.
 3. Zvuková nahrávka musí být kvalitní ( MP3 nejméně 192 kbps, doporučujeme 320 kbps)
 4. Doporučujeme vzít s sebou na soutěž záložní nahrávku na CD nebo USB.

Hodnocení:

 1. Taneční vystoupení bude hodnotit vícečlenná odborná porota o lichém počtu, složena z lidí, kteří působí nebo působili v oblasti tance. Hodnotit bude zcela nezávisle a dle svých nejlepších úsudků a znalostí z tanečního oboru.
 2. Vyhodnocení a ocenění kategorií bude probíhat průběžně. (po dvou až třech kategoriích.)
 3. Hodnotit se bude technika provedení pohybů, obtížnost prvků, jednotnost provedení, dynamika, soulad s hudbou, využití a zvládnutí prostoru, celkový dojem, nápaditost ( účes, kostýmy, hudba) originalita a dále dle specifik jednotlivých forem tanců.
 4. Pro vyhodnocení pořadí jednotlivých vystoupení používáme software a celosvětově používaný Skating systém, což znamená, že výsledné pořadí není prostým součtem známek porotců.

Ceny: Diplomy a ceny pro první tři taneční kolektivy v každé taneční kategorii.

Jízdné: Hradí si každý kolektiv sám.

Parkování:

Pokyny pro najetí autobusů: Autobusy musí najíždět na AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ (ulice Čapkova) v naznačeném směru na mapce. Parkování autobusů soutěžících na Hronovském jablíčku organizuje městská policie. Z Čapkovy ulice budou vyváděny městskou policií na předem připravené parkoviště.

Prosíme kluby kteří přijedou svým autobusem, aby 1/4 hod před příjezdem do Hronova volali p. Pavelku 733 315 468 ( městská policie) , který Vám vše ohledně parkování a příjezdu vysvětlí.

Osobní automobily nájezd přes náměstí.

mapka 1 - příjezdu autobusů do Hronova

mapka 2 - příjezdu autobusů do Hronova

- parkovací místa pro osobní automobily

Občerstvení: Možnost zakoupení občerstvení (jen chlebíčky a sušenky) ve foyer sálu. Obědy v okolních restauracích ve městě.

Přihláška na soutěž:

  Prostřednictvím online formuláře.

 1. Uzávěrka přihlášek je 10.5.2019. Po tomto datu již přihlášky nemusí být přijaty. V případě velkého zájmu si pořadatelé vyhrazují právo uzavřít přihlášky i v dřívějším termínu.
 2. Ke každé přihlášce je nutno přidat zvukovou nahrávku, bez přidání hudby se přihláška neodešle.
 3. Po správném odeslání přihlášky Vám přijde na e-mail potvrzení o přijetí přihlášky a pokyny k platbě spolu s variabilním symbolem.
 4. Potvrzovací e-mail se odesílá okamžitě automaticky, což je i Vaši zpětnou kontrolou. Pokud Vám e-mail nedošel, tak přihláška není dokončena a neklikli jste na poslední ( třetí ) bod přihlášky "dokončení přihlášky", případně máte chybu v uvedeném e-mailu.

Startovné: 100 Kč na osobu při každém startu.(pokud tanečník bude tancovat 2x, zaplatí 200 Kč, atd.)

Způsob úhrady: platba předem - bankovním převodem, nejdéle do 20.5.2019 na účet DDM.

Číslo účtu: 8272590207/0100 (Komerční Banka)

Platící ze zahraničí:

Účet: Komerční banka - Hronov

IBAN CZ6801000000008272590207

SWIFT: KOMBCZPP

Na základě přijaté přihlášky Vám bude přidělen variabilní symbol, který dostanete na uvedený e-mail spolu s pokyny k platbě.

Špatně uvedený variabilní symbol nám znemožní identifikaci platby, proto prosím své údaje kontrolujte. Do kolonky příjemce při platbě napište název klubu a kontaktní osobu uvedenou v přihlášce.

Odhlášení choreografie ze soutěže:

Do 23.5.2019 se můžete ze soutěže odhlásit (přihlášením na stránkach nasoutez.eu, výběrem soutěže Hronovské jablíčko 2019 a stiskem tlačitka Smazat u vybraného vystoupení). Po odhlášení vystoupení je potřeba Dokončit přihlášku. Příjde Vám email potvrzující provedené změny v přihlášce. Po tomto termínu platí 100% storno poplatek (zaniká nárok na vráceni uhrazené částky).

Další změny v přihlášce:

V přihlášce je možnost provést další změny, např. změna počtu dětí, změna délky skladby, změna kategorie, výměna hudební nahrávky, atd. Všechny tyto změny lze provádět do 23.5.2019. Na soutěži už změna nepůjde provést ! Prosíme kluby aby upravily hlavně počty dětí, po termínu platí storno poplatek 100 %.

Vstupné pro diváky: 50 Kč, vstupné pro doprovod (maminky apod.) je stejné jako u diváků

Těšíme se na Vaši účast a přejeme Vám ty nejlepší taneční zážitky...